Contact

Voor meer informatie en/of vragen over Iepenwacht kunt u contact opnemen via nevenstaand adres en/of telefoonnummer, of via ons contactformulier.

Stichting Iepenwacht Fryslân
Telefoon: 06 1524 7461
E-mail Friesland: info@iepenwachtfryslan.nl

Stichting Iepenwacht Groningen
P/a Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen

Telefoon: 050 534 51 99
Fax: 050 534 01 37

E-mail Groningen:
groningen@iepenwacht.nl